Đăng ký

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THPT Tứ Kỳ, Hải Dương (Lần 2) Đề thi thử đại học môn Hóa có đáp

Tài liệu hay
Tài liệu hay (2148 tài liệu)
Lượt xem 616
4
Tải xuống Miễn phí
| Loại file: doc
 • SỞGD&ĐTHẢIDƯƠNG

  TRƯỜNGTHPTTỨKỲ

  MÃ ĐỀ THI H101

  Đềgồmcó04trang

  50câutrắcnghiệm

  ĐỀTHITHỬTHPTQUỐCGIA

  LẦN2NĂMHỌC2015-2016

  MÔNHÓAHỌC

  Thờigianlàmbài:90phút.

  (Khôngkểthờigiangiaođề)

  Ngàythi:10/4/2016

  Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố

  H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;

  K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Sr = 88; Ag=108;

  Sn = 119; Ba = 137, F=19,Sn = 119, Zn = 65, Ni = 59

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Câu 1.Công thức chung của este no, đơn chức mạch hở là

  A. CnH2nO2 B. CnH2n+2O2 C. CnH2n -2O2 D. CnH2nO

  Câu 2.Cấu hình electron của ion Cl- là:

  A. 1s22s22p6 B. 1s22s22p63s23p6 C. 1s22s22p63s23p5 D. 1s22s22p63s23p4

  Câu 3.Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp:

  A. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực.

  B. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực.

  C. điện phân dung dịch NaNO3, không có màng ngăn điện cực.

  D. điện phân NaCl nóng chảy.

  Câu 4.Hợp chất có 22 nguyên tử hiđro trong phân tử là:

  A. saccarozơ. B. glucozơ. C. tinh bột. D. fructozơ.

  Câu 5.Lưu huỳnh trong chất nào trong số các hợp chất sau: H2S, SO2, SO3, H2SO4vừa có tính oxi hóavừa có tính khử?

  A. H2S. B. H2SO4. C. SO3. D. SO2.

  Câu 6.Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?

  A. Ca. B. K. C. Mg. D. Cu.

  Câu 7.Chất nào sau đây có phản ứng màu biure tạo thành phức chất có màu tím đặc trưng?

  A. Gly–Ala. B. Alanin. C. Anbumin. D. Etylamoni clorua

  Câu 8.Dự án luyện nhôm Đắk Nông là dự án luyện nhôm đầu tiên của Việt Nam và do một doanh nghiệp tư nhân trong nước trực tiếp đầu tư nên có vai trò rất quan trọng không chỉ với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đắk Nông, mà còn với cả nước nói chung. Hãy cho biết nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là nguyên liệu nào sau đây:

  A. quặng manhetit. B. quặng pirit. C. quặng đôlômit. D. quặng boxit.

  Câu 9.Chất nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

  A. Etyl axetat. B. Metyl fomat. C. Vinyl axetat. D. Saccarozơ.

  Câu10.Tỉ lệ số phân tử HNO3đóng vai trò là chất oxi hoá và môi trường trong phản ứng:FeO + HNO3Fe(NO3)3+ NO + H2O là

  A. 1 : 3 B. 1 : 9 C. 1 : 10 D. 1 : 2

  Câu11.Phát biểu nào sau đây làsai?

  A. Trong môi trường kiềm, brom oxi hóa CrO2-thành CrO42-

  B. Cr(OH)3tan được trong dung dịch NaOH

  C. CrO3là 1 oxit axit

  D. Crom phản ứng với dung dịch axit sunfuric loãng thu được Cr3+

  Câu 12.Trung hoà hoàn toàn 12,9 gam hỗn hợpXgồm hai axit cacboxylic đơn chức là đồng đẳng kế tiếp cần dùng vừa đủ 250 ml dung dịch Ba(OH)20,5 M. X gồm

  A. CH3COOH và C2H5COOH. B. CH

  -->
  Vùi lòng tải tài liệu

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/16 17:26:44

Mô tả: Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THPT Tứ Kỳ, Hải Dương (Lần 2) Đề thi thử đại học môn Hóa có đáp

— Xem thêm —

Lên đầu trang

Từ khóa liên quan

Generate time = 0.1154351234436 s. Memory usage = 10.63 MB